Tillsammans för ett starkt försvar!

Vårt uppdrag

SME-D är ett dynamiskt nätverk och en kunskapsarena för våra medlemmar. Vi är här för att främja samarbete, möjliggöra kompetensutveckling och utbyta erfarenheter. Genom att arbeta tillsammans strävar vi efter att stärka konkurrenskraften hos våra medlemmar och säkra branschens kontinuerliga kompetensförsörjning.

Nyheter

Bli en del av branschen

Vi samlar Sveriges främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter inom försvarsindustrin. Våra medlemmar är experter på att leverera kostnadseffektiva och nyskapande tjänster, lösningar och produkter inom alla områden av totalförsvaret: mark, sjö, luft och cyber. I vår bransch finns många karriärmöjligheter, från eget företagande till att göra karriär inom små eller stora företag. Kontakta kansliet om du är intresserad av jobbmöjligheter hos våra medlemmar.