2024.01.10

Folk och Försvars rikskonferens 2024

Årets konferens kännetecknades av en ökad tydlighet och samstämmighet, där fokus låg på aktuella säkerhetsutmaningar och betydelsen av att utveckla Sveriges moderna totalförsvar. Dessutom presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar.

Representanter från SME-d närvarade aktivt vid konferensen, vilket möjliggjorde värdefulla dialoger med ledande beslutsfattare. Under dessa samtal betonade vi SME-sektorns kritiska roll inom försvarsområdet, något som särskilt framträtt under konflikten i Ukraina. Vi underströk också att SME:s unika förutsättningar måste beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet av det nationella försvaret.

Vi är övertygade om att Sverige besitter de nödvändiga förutsättningarna för att kollektivt bygga en säkerhetsstruktur som vi alla förtjänar. Detta kräver dock konkreta åtgärder från alla aktörer.

Medlemmarna i Folk & Försvar spelar en avgörande roll i att genom sina medlemmar bidra till en bred folkförankring av försvaret. Som stolta medlemmar är vi i SME-D övertygade om att även våra medlemsföretag spelar en avgörande roll i att förstärka Sveriges säkerhet och försvarsberedskap. Detta behöver uppmärksammas mer i den offentliga debatten och är något vi kommer att fortsätta att arbeta för att lyfta fram.