Nyheter

2024.06.04

Fullt hus på gemensamt årsmöte med SACS

Den 21 juni höll SME-D och SACS – Swedish Association of Civil Security gemensamt årsmöte och nätverksträff på Teknikföretagen i Stockholm. Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på respektive årsmöten, lyssna på inspirerande talare och nätverka med branschkollegor. Bland talarna fanns Vinnovas […]

Läs mer om Fullt hus på gemensamt årsmöte med SACS
2024.03.21

Medlemsträff och workshop med SME-D 

SME-D har vuxit starkt på senare år och har fått flera nya medlemmar. Därför genomförde vi en medlemsworkshop -där både gamla och nya medlemmar fick komma med synpunkter på vilka frågor SME-D bör driva på kort och lång sikt.  Den 12 mars höll SME-D en välfylld medlemsträff hos Teknikföretagen och digitalt via Teams. Under två […]

Läs mer om Medlemsträff och workshop med SME-D 
2024.03.20

Anmälan har öppnat till årets fördjupningsseminarier

Nu har anmälan till årets fördjupningsseminarier öppnat. Seminarierna sträcker sig mellan 15 till 17 april och kommer beröra bl.a. befintlig och kommande behovsplanering. Vill du vara med? Passa på att anmäla dig idag!  15 april Kl. 09:00-13:00 Försvars- och tjänsteupphandlingar (f.d. Kommersiellt och Tjänst) Innovationsupphandlingar och hållbarhetsfokus inom tjänstesektornFördjupningsseminarium Försvars- och tjänsteupphandlingar inleds med en […]

Läs mer om Anmälan har öppnat till årets fördjupningsseminarier
2024.01.10

Folk och Försvars rikskonferens 2024

Årets konferens kännetecknades av en ökad tydlighet och samstämmighet, där fokus låg på aktuella säkerhetsutmaningar och betydelsen av att utveckla Sveriges moderna totalförsvar. Dessutom presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar. Representanter från SME-d närvarade aktivt vid konferensen, vilket möjliggjorde värdefulla dialoger med ledande beslutsfattare. Under dessa samtal […]

Läs mer om Folk och Försvars rikskonferens 2024
2023.10.26

Höstmöte och inspirerande nätverksträff

Årets höstmöte och nätverksträff ägde rum den 26 oktober under temat: försörjningstrygghet, beredskapsplaner och krigsplaceringar.

Läs mer om Höstmöte och inspirerande nätverksträff
2023.09.13

Nätverksträff med FHS-studenter

Den 13 september stod SME-D värd för en nätverksträff mellan FHS-studenter och våra medlemsföretag.

Läs mer om Nätverksträff med FHS-studenter
2023.08.28

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP

Från och med den 5 januari 2021 måste leverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor.

Läs mer om Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP
2023.05.12

Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24

Den nya styrelsen består av sju ledamöter, varvar två valdes under årsmötet som hölls den 10 maj.

Läs mer om Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24
2022.12.01

Viable Solutions AB ny medlem!

Vibale Solutions AB jjälper företagsledningar och ägare att effektivisera sina verksamheter. Läs mer om oss på www.viablesolutions.se.

Läs mer om Viable Solutions AB ny medlem!
2022.10.31

I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!

I-CONIC Vision AB utvecklar mjukvara för realtids-3D från video.

Läs mer om I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!
2022.10.31

CIM-coach AB ny medlem i Sme-d!

CIM-coach AB, konsultbolaget verkar inom försvars- och säkerhetsområdet. Läs mer oss CIM-coach

Läs mer om CIM-coach AB ny medlem i Sme-d!