Med medlemmar som utgångspunkt

SME-D är en ideell förening med årligt föreningsmöte som högsta beslutande organ. Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och det årliga föreningsmötet utser styrelsen. Styrelsen ansvarar därefter för den löpande verksamhet och sammanträder minst fyra gånger per år. Därtill har SME-D sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper vilka arbetar på styrelsens uppdrag.

 

Ambassadörskap

SME-D arbetar med ambassadörskap  gentemot myndigheter och organisationer som vi önskar hålla en löpande kontakt med. Syftet är att verka för fler uppdrag från FMV till SME, men också att engagera medlemmar. Som ambassadör förväntas du föra fram SME-D:s budskap, ha kontakt med motpart några gånger per år och bevaka relaterade nyheter och händelser. Återrapportering sker främst under nätverksträffar.

 

Remisser

Ett sätt att aktivt driva SME-bolagens frågor på är genom att svara på remisser från myndigheter, utredningsgrupper och olika utskott. Föreningen svarar på ett antal remisser varje år och alla medlemmar är välkomna att delta i det arbetet efter eget intresse, möjlighet och önskemål.

 

Affärsregler

Ett medlemskap i SME-D ska vara en kvalitetsstämpel.

Därför har SME-D har utarbetat etiska regler för medlemsföretagen för att upprätthålla förtroendet för branschen.

Läs mer

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten och anslutna branschföreningar följer konkurrensrätten.

De har därför skapat en konkurrensrättslig uppförandekod som gäller för bolaget och alla anslutna branschföreningar.

Läs mer

Personuppgiftspolicy

SME-D värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Läs mer