”Vi står enhetligt på små och medelstora företags sida, i alla frågor, i alla avseenden, alla dagar.”

Jaime Rico, ordförande SME-D

Rättvisa offentliga upphandlingsprocesser

Villkoren vid statliga upphandlingar måste ändras för att bättre kunna möta de förutsättningar som små och medelstora företag (SME) har. Möjligheten att vinna en offentlig upphandling ska ske under lika förutsättningar, inte på lika villkor.

Därför bör:

  • Regler och riktlinjer som reglerar upphandling vara tydliga, enhetliga och gälla alla aktörer
  • Krav som utesluter möjlighet för SME att lämna anbud slopas
  • Dialogformer för att undvika överprövning upprättas

Öka marknaden för våra medlemmar

Starka och välmående små och medelstora företag är en förutsättning för ett väl fungerande och starkt totalförsvar. Förutsättningarna för små och medelstora företag att kunna göra affärer bör därför förenklas.

Bland annat genom att:

  • Regelverk förenklas och förtydligas
  • Främja möjligheten för SME att kunna lämna anbud som konsortium
  • Öppna upp för innovationsupphandling

Därtill anser vi att:

  • Tillståndsprocessen måste förenklas för att näringslivet ska kunna bidra till att bibehålla ett svenskt totalförsvar
  • Statens beställarkompetens måste förbättras och större förståelse för branschens förutsättningar och verksamhet måste tillkomma.
  • Ramavtalsupphandlingar ska vara balanserade och innehålla rimliga villkor för köpare och säljare över tid. Det inkluderar bland annat möjlighet till indexering.