Evenemang

Läs om våra evenemang

Apr 17

Fördjupningsseminarium: Marin

Fördjupningsseminarium Marin inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Marinområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Marin
Apr 17

Fördjupningsseminarium: Flyg & Rymd 

Fördjupningsseminarium Flyg & Rymd inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom flyg- och rymdområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Flyg & Rymd 
Apr 16

Fördjupningsseminarium: Ledning

Fördjupningsseminarium Ledning inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Ledningssystemområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Ledning
Apr 16

Fördjupningsseminarium: Armé

Fördjupningsseminarium Armé inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Arméområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Armé
Apr 15

Fördjupningsseminarium: Logistik

Fördjupningsseminarium Logistik inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Logistikområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Logistik
Apr 15

Fördjupningseminarium: Försvars- och tjänsteupphandlingar

Fördjupningsseminarium Försvars- och tjänsteupphandlingar inleds med en kort återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2022 samt till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Sedan följer övergripande information från myndigheterna kring aktuella frågor så som tillväxten, Nato-förberedelser m.m. Vidare kommer passet att ha fokus på innovationsupphandlingar. Under tjänstedelen kommer bl.a. grön omställning och hållbarhet i försvarssektorn att dialogiseras följt av en presentation […]

Läs mer om Fördjupningseminarium: Försvars- och tjänsteupphandlingar
Dec 03

Försvarsföretagsdagarna

Försvarsföretagsdagarna – om hur företag och myndigheter tillsammans försörjer vår förmåga. Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan de två försvarsindustriföreningarna SOFF och SME-D, Försvarsmakten och FMV. Konferensen erbjuder våra medlemsföretag en god inblick i framtida behov och förutsättningar samt goda möjligheter till nätverk med andra i branschen. Detaljerat program kommer efter sommaren.

Läs mer om Försvarsföretagsdagarna
Mar 12

Medlemsworkshop

Den 12 mars 2024 kommer vi genomföra en workshop där du som medlem får komma med synpunkter på vilka frågor SME-D bör driva på kort och lång sikt.  Passa på att få information om vilka frågor SME-D driver idag och var med och påverka vad SME-D arbetar med imorgon.

Läs mer om Medlemsworkshop
Okt 15

Höstmöte och nätverksträff

SME-Ds medlemmar samlas för höstmöte och nätverksträff.

Läs mer om Höstmöte och nätverksträff
Dec 01

Frukostseminarium: Unlocking untapped potential in Ukraine’s security and defense industry

Come and listen to insightful speakers from CIVITTA to gain a more comprehensive understanding of the situation in Ukraine, learn about the Ukrainian defense and security industry ecosystem, and get advice on positioning your company in this ecosystem.SME-D is excited to collaborate with CIVITTA, a management consultancy with a presence in 19 markets in the […]

Läs mer om Frukostseminarium: Unlocking untapped potential in Ukraine’s security and defense industry
Maj 21

Vårmöte och nätverksträff

Den 21 maj håller SME-D och SACS (Swedish Association of Civil Security) gemensamt vårmöte och nätverksträff på Teknikföretagen i Stockholm.  Under en heldag får båda föreningarnas medlemmar ta del av intressanta föreläsningar och nätverka med branschkollegor och även över organisationsgränserna.  Boka datumet i kalendern redan idag! Inbjudan och handlingar till vårmötet skickas ut i god tid inför […]

Läs mer om Vårmöte och nätverksträff