Sökresultat

164 resultat

Medlem
2024.04.16

Logtrade

Läs mer om Logtrade
Inlägg
2024.04.03

Dags att ge Sveriges SME:er en verklig chans i försvaret

I en debattartikel på Försvarssektorn nyheter ger SME-D försvarsminister Pål Jonson (M) förslag på hur försvarsmyndigheterna bör förbättra samarbetet med små- och medelstora företag för att stärka landets totalförsvar.

Läs mer om Dags att ge Sveriges SME:er en verklig chans i försvaret
Evenemang
2024.03.28

Fördjupningsseminarium: Marin

Fördjupningsseminarium Marin inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Marinområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Marin
Evenemang
2024.03.28

Fördjupningsseminarium: Flyg & Rymd 

Fördjupningsseminarium Flyg & Rymd inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom flyg- och rymdområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Flyg & Rymd 
Evenemang
2024.03.28

Fördjupningsseminarium: Ledning

Fördjupningsseminarium Ledning inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Ledningssystemområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Ledning
Evenemang
2024.03.28

Fördjupningsseminarium: Armé

Fördjupningsseminarium Armé inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Arméområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Armé
Evenemang
2024.03.28

Fördjupningsseminarium: Logistik

Fördjupningsseminarium Logistik inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Logistikområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Läs mer om Fördjupningsseminarium: Logistik
Evenemang
2024.03.28

Fördjupningseminarium: Försvars- och tjänsteupphandlingar

Fördjupningsseminarium Försvars- och tjänsteupphandlingar inleds med en kort återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2022 samt till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Sedan följer övergripande information från myndigheterna kring aktuella frågor så som tillväxten, Nato-förberedelser m.m. Vidare kommer passet att ha fokus på innovationsupphandlingar. Under tjänstedelen kommer bl.a. grön omställning och hållbarhet i försvarssektorn att dialogiseras följt av en presentation […]

Läs mer om Fördjupningseminarium: Försvars- och tjänsteupphandlingar
Evenemang
2024.03.28

Försvarsföretagsdagarna

Försvarsföretagsdagarna – om hur företag och myndigheter tillsammans försörjer vår förmåga. Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan de två försvarsindustriföreningarna SOFF och SME-D, Försvarsmakten och FMV. Konferensen erbjuder våra medlemsföretag en god inblick i framtida behov och förutsättningar samt goda möjligheter till nätverk med andra i branschen. Detaljerat program kommer efter sommaren.

Läs mer om Försvarsföretagsdagarna
Inlägg
2024.03.21

Medlemsträff och workshop med SME-D 

SME-D har vuxit starkt på senare år och har fått flera nya medlemmar. Därför genomförde vi en medlemsworkshop -där både gamla och nya medlemmar fick komma med synpunkter på vilka frågor SME-D bör driva på kort och lång sikt.  Den 12 mars höll SME-D en välfylld medlemsträff hos Teknikföretagen och digitalt via Teams. Under två […]

Läs mer om Medlemsträff och workshop med SME-D 
Inlägg
2024.03.20

Anmälan har öppnat till årets fördjupningsseminarier

Nu har anmälan till årets fördjupningsseminarier öppnat. Seminarierna sträcker sig mellan 15 till 17 april och kommer beröra bl.a. befintlig och kommande behovsplanering. Vill du vara med? Passa på att anmäla dig idag!  15 april Kl. 09:00-13:00 Försvars- och tjänsteupphandlingar (f.d. Kommersiellt och Tjänst) Innovationsupphandlingar och hållbarhetsfokus inom tjänstesektornFördjupningsseminarium Försvars- och tjänsteupphandlingar inleds med en […]

Läs mer om Anmälan har öppnat till årets fördjupningsseminarier