Frukostseminarium med Civitta: Finansieringsprogram inom totalförsvaret och FoU-samarbeten i Ukraina

Den 5 juni klockan 08:15-10:00 bjuder SME-D in till ett frukostseminarium på Storgatan 5, Stockholm. Seminariet har ett tvådelat tema och det finns tid att nätverka.   

Civitta besöker oss och kommer först att informera om vilka finansieringsprogram som finns på både nationell och på EU-nivå för att finansiera initiativ inom totalförsvarssektorn. Detta kopplar bland annat an till FMV:s informationsdag om EDF, som gick av stapeln 11 april.  

Civitta kommer även att informera om hur man kan skapa FoU-samarbeten i Ukraina och behovet av dessa samarbeten i Ukrainas totalförsvarssektor.       

Program: 

08:15 – 08:30 Frukost med kaffe/macka

08:30 – 09:30 Civitta pratar

09:30 – 10:00 avslutningsmingel i Kullagret (Kaffe och kaka)

Anmäl dig redan nu och sprid gärna inbjudan till dina kollegor! 

Kontaktperson
Marcus Nilsson
Jun 05