Little girl hugs the soldier father and holding Swedish flag.

Det här gör våra medlemmar

Vi samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter. Medlemsföretagen täcker tillsammans in en bredd av system och deras totala livscykel: från förstudie till driftsättning och underhåll. Gemensamt är att de genom nationell produktion tryggar kedjan av materiel och kompetens för totalförsvaret.

Våra medlemsföretag erbjuder ett mycket brett spann av yrkesområden och roller, exempelvis:

  • El- och mekanikkonstruktörer
  • Produktion och tillverkning av elektronikkomponenter
  • System engineering
  • IT-säkerhetsexperter
  • Konsulter kunniga på Försvarsmaktens och FMVs materielsystem
  • Roller inom klassiska projektområden såsom projektledare, kravhanterare och systemarkitekter
  • Programmerare

C2 Solutions

Lär känna vår medlem C2 Solutions lite bättre.

Läs mer

Knowit

Lär känna vår medlem Knowit lite bättre.

Läs mer

Stockholms Reparationsvarv

Lär känna vår medlem Stockholms Reparationsvarv lite bättre.

Läs mer

Nyckelaktörer och samverkanspartners

Svensk försvarsförmåga och vår gemensamma säkerhet byggs av en rad aktörer i tät dialog och samverkan. Förutom försvarsindustrin finns beredskapsmyndigheter, frivilligorganisationer och finansiärer som alla bidrar till resiliens och robusthet.

Fördjupa dig i vår bransch och lär känna försvarssektorn närmare här!