2024.01.17

Lär känna våra medlemmar – C2 Solutions

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till C2 Solutions.

C2Solutions erbjuder specialisttjänster genom tjänsteportföljen Säkrad informationshantering. I erbjudandet har vi samlat vår djupa kunskap och erfarenhet från kunder med höga säkerhetskrav. Våra oberoende specialister stöttar hela systemets livscykel i en ständigt attackerad digital värld.

Att förstå verksamheten och dess uppgift är viktigt för att kunna leverera användbara lösningar och vi kombinerar därför båda hårda, mjuka, tekniska och verksamhetsnära kompetenser i vårt erbjudande. 

Vilka arbetar ni med/levererar till?

Vi fokuserar på samhällsviktig sektor och levererar både till försvarssektorn och till civil verksamhet. Vi stöttar verksamheter med höga krav på sekretess, riktighet och till­gäng­lighet. Detta gör vi över hela livscykeln, i fred, kris och krig. 

Vilka yrkesroller (branschspecifika) finns på ert företag?

Informationssäkerhetexpert, IT-säkerhetsarkitekt, systemdesigner, systemanalytiker, system­integratör, IT-tekniker, krav- och verksamhets­­analytiker, Informations- och IT-säkerhetsrevisor, säkerhetsskyddsspecialist och utbildare.

Varför är ni medlemmar i SME-D och vad vill ni få ut av medlemskapet? 

Frågan är mångfacetterad. SME-D ger sina medlemmar en plattform för att påverka och bidra till viktiga branschspecifika diskussioner, särskilt med tanke på Sveriges riktning mot NATO-medlemskap och de ökande kraven på cybersäkerhet.

Inom SME-D vill vi bidra till gemenskapen med våra erfarenheter och best practices och engagera oss i försvars- och säkerhetssektorns innovation och utveckling, genom att nätverka med andra nyckelaktörer i en växande och alltmer komplex global säkerhetsmiljö.

Läs mer om våra medlemmar här.

Vill du bli medlem? Läs mer r eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snabbt som möjligt.