Datum & tid:
2024-04-15 14:00:00
Anmäl dig här:

Fördjupningsseminarium: Logistik

Fördjupningsseminarium Logistik inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Logistikområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Apr 15