Datum & tid:
2024-04-17 13:00:00
Anmäl dig här:

Fördjupningsseminarium: Marin

Fördjupningsseminarium Marin inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Marinområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Apr 17