Fördjupningseminarium: Försvars- och tjänsteupphandlingar

Fördjupningsseminarium Försvars- och tjänsteupphandlingar inleds med en kort återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2022 samt till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Sedan följer övergripande information från myndigheterna kring aktuella frågor så som tillväxten, Nato-förberedelser m.m. Vidare kommer passet att ha fokus på innovationsupphandlingar. Under tjänstedelen kommer bl.a. grön omställning och hållbarhet i försvarssektorn att dialogiseras följt av en presentation av nuvarande och kommande upphandlingar och behov. Seminariet avslutas med en frågestund.

Apr 15