Datum & tid:
2024-04-17 09:00:00
Anmäl dig här:

Fördjupningsseminarium: Flyg & Rymd 

Fördjupningsseminarium Flyg & Rymd inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom flyg- och rymdområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Apr 17