Fördjupningsseminarium: Armé

Fördjupningsseminarium Armé inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Arméområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Apr 16