2024.06.04

Fullt hus på gemensamt årsmöte med SACS

Den 21 juni höll SME-D och SACS – Swedish Association of Civil Security gemensamt årsmöte och nätverksträff på Teknikföretagen i Stockholm. Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet.

Rekordmånga medlemmar fick delta på respektive årsmöten, lyssna på inspirerande talare och nätverka med branschkollegor. Bland talarna fanns Vinnovas Generaldirektör Darja Isaksson, FMV – Försvarets materielverks överdirektör Eva Hagwall, Rickard Stridh, forskningschef på Försvarsmakten, och Björn Wollentz MSc, forsknings- och utvecklingschef på FMV.

Under den formella delen av årsmötet valdes bland annat en ny styrelse. Vi tackar Marie Louise Rösiö ochMagnus Söderström för sina insatser för SME-D och säger välkommen till våra nya ledamöter Karl Källström (Knowit Dataunit) och Fredrik Hessel (CAG Novus Consulting).

Se hela styrelsen på https://sme-d.se/styrelsen/

Dagen avslutades med en engagerande paneldebatt och ett givande mingel. Ett stort tack till alla som bidrog till en fantastisk och lärorik dag! 

Vill du vara med nästa gång? Följ oss här på LinkedIn eller besök vår hemsida https://sme-d.se/ för kommande evenemang.