Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.01.15

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) är det viktigt attverksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna tillTeknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller siginom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera frikonkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd. Teknikföretagens Branschgrupper har därför i januari 2015 antagitföljande uppförandekod.

2024.01.15

Personuppgiftspolicy

SME-D värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina […]

2024.01.15

Affärsregler

SME-D har utarbetat etiska regler för medlemsföretagen för att upprätthålla förtroendet för branschen. Ett medlemskap i SME-D ska vara en kvalitetsstämpel. De krav som ställs på medlemsföretagen sammanfattas i fyra regler.

2024.01.15

Stadgar

Antagna vid föreningsmöte möte i Stockholm den 9 december 2014. Revideradeden 30 maj 2022 och beslutade samma dag.