2024.01.15

Affärsregler

SME-D har utarbetat etiska regler för medlemsföretagen för att upprätthålla förtroendet för branschen. Ett medlemskap i SME-D ska vara en kvalitetsstämpel. De krav som ställs på medlemsföretagen sammanfattas i fyra regler.