2024.03.21

Medlemsträff och workshop med SME-D 

SME-D har vuxit starkt på senare år och har fått flera nya medlemmar. Därför genomförde vi en medlemsworkshop -där både gamla och nya medlemmar fick komma med synpunkter på vilka frågor SME-D bör driva på kort och lång sikt. 

Den 12 mars höll SME-D en välfylld medlemsträff hos Teknikföretagen och digitalt via Teams. Under två timmar workshoppade våra medlemmar tillsammans om strategier och prioriteringar inom föreningen framåt. 

Agenda för mötet och workshopen var:

  • SME-D roll och syfte – varför finns vi?
  • Redovisning avseende vad SME-D verksamhetsplan stipulerar att föreningen ska göra under 2024
  • Lägga till/ta bort föreslagna aktiviteter
  • Utveckla och konkretisera aktiviteter som verksamhetsplanen beskriver
  • Övrigt som ni anser är viktigt att lyfta och diskutera utifrån att inrikta SME-D arbete under 2024

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som deltog på mötet och i diskussionerna! Det är väldigt givande att samla så många inspirerande, innovativa och lösningsorienterade bolag som vill bidra till ett bättre Totalförsvar.

Vill du vara med nästa gång? Håll utkik efter nästa träff på vår hemsida och på linkedin.