2024.03.20

Anmälan har öppnat till årets fördjupningsseminarier

Nu har anmälan till årets fördjupningsseminarier öppnat. Seminarierna sträcker sig mellan 15 till 17 april och kommer beröra bl.a. befintlig och kommande behovsplanering. Vill du vara med? Passa på att anmäla dig idag! 

15 april

Kl. 09:00-13:00 Försvars- och tjänsteupphandlingar (f.d. Kommersiellt och Tjänst) Innovationsupphandlingar och hållbarhetsfokus inom tjänstesektorn
Fördjupningsseminarium Försvars- och tjänsteupphandlingar inleds med en kort återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2022 samt till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Sedan följer övergripande information från myndigheterna kring aktuella frågor så som tillväxten, Nato-förberedelser m.m. Vidare kommer passet att ha fokus på innovationsupphandlingar. Under tjänstedelen kommer bl.a. grön omställning och hållbarhet i försvarssektorn att dialogiseras följt av en presentation av nuvarande och kommande upphandlingar och behov. Seminariet avslutas med en frågestund.

Kl. 14:00-17:00 Logistik
Fördjupningsseminarium Logistik inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Logistikområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

16 april

Kl. 09:00-12:00 Armé

Fördjupningsseminarium Armé inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Arméområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Kl. 13:00-16:00 Ledning
Fördjupningsseminarium Ledning inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Ledningssystemområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

17 april

Kl. 09:00-12:00 Flyg & Rymd
Fördjupningsseminarium Flyg & Rymd inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom flyg- och rymdområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Kl. 13:00-16:00 Marin
Fördjupningsseminarium Marin inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2023. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Marinområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Anmäl dig via denna länk.