2024.01.25

Lär känna våra medlemmar – Knowit

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till Knowit.

Knowit Defence Technology AB är ett konsultföretag som levererar konsulttjänster inom försvarsområdet.

Med en unik kombination av kompetens inom IT, design, kommunikation och ledning utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar med högt affärsvärde för våra kunder.

Våra tjänster utvecklas och levereras av våra fyra affärsområden: Solutions, Experience, Connectivity och Insight.

Vilka arbetar ni med/levererar till?

Knowit Defence Technology AB arbetar med såväl myndigheter som privata företag inom försvarsområdet. En av största kunderna är FMV.

Har ni anställda som är aktiva inom försvaret, krigsplacerade eller veteraner?

Flera av våra medarbetare är reservofficerare och soldater/sjömän med kontrakt med Försvarsmakten. Vi har även flera av oss som är med i Hemvärnet.

Vilka yrkesroller (branschspecifika) finns på ert företag?

Våra yrkesroller finner vi inom konsulttjänster där vi är aktiva inom att upphandla tekniska system med fokus på IT-system. Här stödjer vi kunderna från att fånga och beskriva verksamhetsbehov, utforma specifikationer, följa upp leverantörer, verifiera och validera leveranser, integrera tekniska system samt förvalta dessa system.

Typiska roller är projektledare, kravanalytiker, arkitekter, handläggare inom LCM/ILS, systemsäkerhetsexperter, integratörer, rådgivare, m.fl.

Varför är ni medlemmar i SME-D och vad vill ni få ut av medlemskapet? 

Vi samarbetar idag med flertalet SME och behöver ett gemensamt forum som driver frågor som är viktiga för oss, såsom exempelvis tillvaratagande av innovationskraften som finns i SME. Vi hoppas att vårt medlemskap ska, tillsammans med våra samarbetspartners medlemskap, bidra till att lyfta och utveckla förutsättningarna för SME att verka i Sverige och i vår omvärld.

Läs mer om våra medlemmar här.

Vill du bli medlem? Läs mer r eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snabbt som möjligt.