Etikett: Folk och försvar

2024.01.10

Folk och Försvars rikskonferens 2024

Årets konferens kännetecknades av en ökad tydlighet och samstämmighet, där fokus låg på aktuella säkerhetsutmaningar och betydelsen av att utveckla Sveriges moderna totalförsvar. Dessutom presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar. Representanter från SME-d närvarade aktivt vid konferensen, vilket möjliggjorde värdefulla dialoger med ledande beslutsfattare. Under dessa samtal […]

Läs mer om Folk och Försvars rikskonferens 2024