Riktlinjer

Affärsregler

Ett medlemskap i SME-D ska vara en kvalitetsstämpel.

Därför har SME-D har utarbetat etiska regler för medlemsföretagen för att upprätthålla förtroendet för branschen.

Läs mer

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten och anslutna branschföreningar följer konkurrensrätten.

De har därför skapat en konkurrensrättslig uppförandekod som gäller för bolaget och alla anslutna branschföreningar.

Läs mer

Personuppgiftspolicy

SME-D värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Läs mer