2023.08.28

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP

Från och med den 5 januari 2021 måste varuleverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) databas ”SCIP”.

Vad är SCIP och vilka krav ställs på leveranskedjan? Att göra en SCIP-anmälan kräver förberedelser i form av såväl insamling av information som sammanställning av den insamlade informationen. Vid detta första utbildningstillfälle går vi igenom vilka produkter som berörs av SCIP och olika aktörers skyldigheter för en SCIP-anmälan, samt tips och råd på strategier för att inhämta och sammanställa information för en SCIP-anmälan.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper, Mobility Sweden och Ramberg advokater.

Varmt välkommen den 29 september kl 09.00 – 10.30!

Din anmälan gör du senast den 20 september!

Avgift 625 SEK (inkl. moms). Du betalar snabbt och enkelt med kort. Lösningen är vald för att kunna erbjuda dessa viktiga utbildningar till ett riktigt förmånligt pris. Anmälan är bindande och avgiften är inte återbetalningsbar, men det går bra att ändra deltagare vid förhinder.

Länk till mötet kommer att mailas till registrerade deltagare ett par dagar före utbildningen.

Vid frågor: maila till. REP-fragor@teknikforetagen.se

Anmälan till utbildningen gör du här!