2022.07.06

Qrendo AB är ny medlem i SME-D!

Qrendo AB är ett oberoende IT-konsultbolag inriktat på försvar, finans och offentlig förvaltning.