Våra medlemmar

Vi samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter. Medlemsföretagen täcker tillsammans in en bredd av system och deras totala livscykel: från förstudie till driftsättning och underhåll. Gemensamt är att de genom nationell produktion tryggar kedjan av materiel och kompetens för totalförsvaret.

CIM-coach AB är ett konsultbolag som verkar inom försvars- och säkerhetsområdet.

CIM-coach AB

Adress: Sandelsgatan 39
Postnummer: 11533
Stad: Stockholm
https://cim-coach.se
Professionella tjänster med fokus på Verksamhet, Kund och Konsult.

DEFORELL AB

Adress: Värtavägen 21
Postnummer: 11553
Stad: Stockholm
https://deforell.se
EmbeddedArt är verksamt inom försvarsområdet. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom försvar, industri och IoT. Produktportföljen består av UV-sensorer och tekniska system för sjöbevakning, spaning och marina mätstationer, samband, ledningssystem, vapentekning och skeppsteknik. EmbeddedArt består av ca 35 medarbetare på två kontor, Stockholm och Karlskrona. Vi står på två ben, ett ben som är specialiserat mot försvaret och ett mot den civila marknaden, vilket skapar synergier, stabilitet och flexibilitet.

Embeddedart AB

Adress: Kungsholmsgatan 8B
Postnummer: 11227
Stad: Stockholm
https://www.embeddedart.se
Expando är ett oberoende svenskt företag som levererar avancerade IT- och elektroniklösningar för försvars- flyg- och rymdtillämpningar sedan mer än 22 år. Vi förser den nordiska försvarsindustrin och försvarsmakterna med MOTS/COTS och skräddarsydda lösningar, t.ex.  ruggade servrar, kortdatorer och avancerade lösningar och komponenter för luft-, mark-, marin-, rymd- och cybermiljö.

Expando AB

Adress: Bergväggsvägen 9C
Postnummer: 192 48
Stad: Sollentuna
https://www.expando.se
Expisoft är ett programutvecklingsföretag som skapar mjukvarulösningar på IT-säkerhetsområdet med fokus på säkra inloggningar med hjälp av smarta kort. Kunderna återfinns främst hos större organisationer inom offentlig förvaltning, försvaret samt medelstora/stora företag.

Expisoft

Adress: Propellervägen 12
Postnummer: 18362
Stad: Täby
http://www.expisoft.se
Granit Teknikbyrå är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom Tekniskt Systemstöd, ILS, Systemsäkerhet och CE-märkning.

Granit Teknikbyrå AB

Adress: Kyrkgatan 53
Postnummer: 83134
Stad: Östersund
http://www.granitteknik.se
I-CONIC Vision AB utvecklar mjukvara för realtids-3D från video.

I- CONIC Vision AB

Adress: c/o i OFFICE, Drottninggatan 33
Postnummer: 11151
Stad: Stockholm
https://i-conicvision.com
Agenturer och handel med militär materiel.

Inter Defence Holding AB

Adress: Trädgårdsgatan 21
Postnummer: 17238
Stad: Sundbyberg
https://interdefence.se
Knowit Dataunit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions.

Knowit Dataunit AB

Adress: Västmannagatan 4
Postnummer: 11124
Stad: Stockholm
http://www.knowit.se
Knowit Defence Technology AB är ett konsultbolag som arbetar inom teknikområdena sjöstrids-, markstrids- och flygstridsledningsstödssystem.

Knowit Defence Technology AB

Adress: Sveavägen 20
Postnummer: 11157
Stad: Stockholm
https://www.knowit.se
Logtrades är utvecklare av Internet of Logistics (IoL)

Logtrade

Adress: Jungmansgatan
Postnummer: 211 11
Stad: Malmö
https://logtrade.se/
Memristor AB erbjuder konsulttjänster inom systematiskt säkerhetsarbete så som riskhantering, kontinuitetshantering, krishantering och säkerhetsskydd.

Memristor AB

Adress: Rydbo Bergväg 3
Postnummer: 18494
Stad: Åkersberga
https://www.memristor.se