Kansliet

SME-D har kansli hos Teknikföretagens branschgrupper, ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen, som driver ett 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer inom tekniksektorn.

Genom att vårt kansli är en del av Teknikföretagen har vi tillgång till ett brett nätverk av landets främsta näringslivsexperter. Det här ger oss stora möjligheter att samverka, utbyta idéer och skapa positiva synergieffekter. Tillsammans kan vi skapa en stark svensk industri med effektiva organisationer och framgångsrika medlemsföretag.

Våra medarbetare på kansliet

Emma Risén

Branschansvarig

Marcus Nilsson

Branschkoordinator

Hamid Ershad Sarabi

Kommunikationsansvarig