Vårmöte och nätverksträff

Välkommen till gemensamt vårmöte och nätverksträff för SME-D (The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security) och SACS (Swedish Association of Civil Security) på Teknikföretagen i Stockholm. 

Under en heldag får medlemmar ta del av intressanta föreläsningar och nätverka med branschkollegor och även över organisationsgränserna. 

Dagen börjar med vårmöte och nätverksträff för SACS under temat ”Civil innovation i praktiken” och under förmiddagenkommer vi få lyssna till Vinnovas Generaldirektör, Darja Isaksson, som berättar om deras innovationsprogram för dual use. Vi kommer även få insikter och reflektioner från företag som gjort resan och nu levererar till både den civila och den militära marknaden. Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch.

Eftermiddag inleds med vårmöte och nätverksträff för SME-D med temat ”Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet”. FMV:s överdirektör, Eva Hagwall, öppningstalar och vi får sedan lyssna till Rickard Stridh, forskningschef på Försvarsmakten och Björn Wollentz, forsknings- och utvecklingschef på FMV innan vi avslutar dagen med en paneldebatt och ett gemensamt mingel.

Handlingar till båda föreningars årsmöten skickas i god tid inför mötet av respektive förenings kansli.

Hela programmet:

09:00 Årsmöte SACS (endast för SACS medlemmar, övriga får gärna mingla)

09.40 Välkomna till SACS nätverksträff! (alla är välkomna att delta från denna punkt)

Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova, Innovationsprogram för Dual use

Paus med kaffe

Daniel Jabocsson, Sales and marketing specialist, Exma, Erfarenheter och lärdomar från att vara ett dual use bolag

Maria Sätherström Lantz, grundare Win, WinGuard – hur vi tillsammans med MSB samskapar innovation för hållbar samhällssäkerhet” 

12.00-13.00 Gemensam lunch

Årsmöte SME-D (endast SME-Ds medlemmar, övriga har fikamingel)

13.30 Eva Hagwall, Överdirektör, FMV, Inledningstalar om innovation inom försvarssektorn

Rickard Stridh, Forskningschef, Försvarsmakten, Forskning och innovation inom FM-hur SME bidrar idag och imorgon

Paus med kaffe 

Björn Wollenz, Forsknings- och utvecklingschef, FMV, Forskning och innovation om FMV – strategi och prioriterade områden ur ett SME-perspektiv

Paneldebatt: Hur går vi från innovation vidare ut på marknaden genom SME-bolagen?

16.00-16.30 Gemensamt mingel

Kontaktperson
Marcus Nilsson
Maj 21