2018.05.29

Överste Mats Klintäng besökte SME-D 25 maj

Flera av SME-D:s medlemsföretag fanns på plats när Överste Mats Klintäng, Försvarsmakten talade om totalförsvarets utveckling där både Försvarsmakten och MSB samverkar. Vi fick också bland annat höra om näringslivets roll i totalförsvaret. Seminariet var mycket intressant och följdes av diskussion i det aktuella ämnet.

Styrelseordf. Magnus Sjöland (SME-D) och Överste Mats Klintäng (Försvarsmakten)

Efter seminariet höll föreningen SME-D årsmöte.

Bland punkterna var styrelsens sammansättning.

Under 2018 kommer SME-D:s styrelse se ut enligt följande:
Magnus Sjöland Ordförande (omval)
Mats Thorstenson vice ordförande, KnowIT Dataunit AB
Lars Pettersson sekreterare, Teleanalys AB
Peter Johnsson, Peter Johnsson IT-Konsult AB
Magnus Söderström (nyval) C.A.G. Novus Consulting AB
Bo Tiderman (nyval) Airwatergreen AB

Stämman tackade avgående Mikael Tjernlund för hans arbete i styrelsen.

 

Valberedningen under 2018 kommer att se ut enligt följande:
Jaan Haabma, Basesoft AB
Erik Eklöf, NESP AB