2018.01.22

SME-D hälsar INSEGO välkomna som nya medlemmar

INSEGO har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar från och med 2018.

Företaget arbetar med destruktion av datamedia och konsulttjänster av högsäkerhetsprodukter.

Läs mer om företaget på www.insego.se