2018.01.22

SME-D hälsar Cybix AB välkomna som nya medlemmar

Cybix har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018.

Cybix är ett IT-företag med fokus på säkerhet. De arbetar med att säkra informationsflöden för att skydda digitala tillgångar. De är experter inom cybersäkerhet med lång erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin.

Läs mer om Cybix på www.cybix.se