2018.01.22

SME-D hälsar B3IT välkomna som nya medlemmar

B3IT har godkänts av SME-D:s styrelse som medlemmar i SME-D från och med 2018.

B3IT är konsulter inom IT och Management.

Läs mer om företaget på www.b3it.se