2018.01.22

SME-D hälsar Granit Teknikbyrå AB hälsas välkomna som nya medlemmar

Granit Teknikbyrå har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018.

Granit Teknikbyrå är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom Tekniskt Systemstöd, ILS, Systemsäkerhet och CE-märkning.

De samarbetar idag med kunder inom ett brett spektra, så som Försvarets Materielverk, Försvarsindustrin och Civila industri- och energiföretag.

Läs mer om företaget på www.granitteknik.se