2017.11.15

Ett lyckat koncept med Branschdag för tekniska konsulter!

De områden som diskuterades var hur kategoristyrning kan effektivisera upphandling, utmaningen i kompetensförsörjning och hur man kan utveckla sin förmåga inom krav och utvärdering. Upplägget var att FMV, SOFF och SME-D fick möjlighet att ge sin syn, vilket sedan följdes upp med ett samtal där även publiken inbjöds att delta. Ett mycket lyckat koncept, mycket tack vare FMV:s Petes Gabrielsson som på ett mycket engagerat och professionellt agerade moderator. För att få inspiration från hur en annan myndighet arbetar med upphandling av tjänster var PTS inbjudna – ett mycket givande föredrag som visade på innovativa sätt att hantera upphandlingar.

Totalt c:a 80 deltagare var på plats varav en tredjedel från FMV. Dagen bjöd på många bra diskussioner, inte minst under pauserna.

Sammanfattningsvis verkade alla deltagare mycket nöjda med dagen. För tjänsteleverantörer var detta arrangemang mer fokuserat mot deras leveranser än Försvarföretagsdagarna. Förhoppningen är att Branschdag Tekniska konsulter, likt Försvarsföretagsdagarna, ska ske årligen. Om så blir fallet kan vi starkt rekommendera att delta!

Erik Eklöf, NESP, projektansvarig för dagen från SME-D

Program Branschdag Tekniska konsulter 2017