2017.05.15

Pressmeddelande: Myndigheter ska vidareutveckla krisberedskap och det civila försvaret

Regeringen skärper kraven på att kommuner, landsting och myndigheter lever upp till sina lagstadgade åtaganden inom totalförsvaret.

Läs regeringens pressmeddelande här.