2017.04.27

Tema export på SME-Ds årsmöte

Den 25 april höll SME-D årsmöte på Teknikföretagen i Stockholm. Temat för mötet var export.

Medlemsföretagen Advenica och Know it Dataunit delade med sig av sina erfarenheter av att bygga upp verksamhet på marknader utanför Sverige.

Annelie Stiglund, ansvarig för handelsfrågor på Teknikföretagen berättade om bla om att Teknikföretagen kommer engagera sig i finansiering av exportaffärer med fokus på små och medelstora företag.

Mötet avslutades med wrap, dryck och mingel.