2017.01.13

SME-Ds rapport från Folk och Försvars Rikskonferens 2017

Representanter för SME-D fanns, liksom tidigare, på plats för att bevaka små och medelstora företags perspektiv vid Rikskonferensen i Sälen. Rapporten skickas ut till samtliga medlemmar.