2016.12.02

2016 års Försvarsföretagsdagar

Seminariet modereras av Staffan Dopping och bland föreläsare och deltagare ser vi myndighetschefer och nyckelpersoner från exempelvis Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Totalförsvarets Forskningsinstitut och de försvarsrelaterade företagen. För er som inte kunde vara på plats återfinns referat från dagarna här: www.forsvarsforetagsdagarna.se

Flera av SME-Ds medlemmar var involverade både i planering och genomförande.

bild-ffd-fredrik-s-sme-dPå scenen märktes SME-Ds ordf. Fredrik Svedberg, Generic, när han drog spännande paralleller för att förklara varför SME-företag bör involveras i tidiga skeden för att få fram nytt försvarsmaterial och system.

Andres Linde från Advenica deltog i paneldiskussionen om processen kring handel med försvarsmateriel. Erik Eklöf på NESP delade med sig av erfarenheter kring vad omprövningar vid upphandling innebär för SME-företag.
ffd-2016-linde-gillstrom-mflOscar Stenström Sskr tog upp att ”vi behöver fler små och innovativa företag som exporterar”. Vidare gav han de större företagen i hemläxa att fundera kring koncept där mindre företag kan följa med de större ut på nya marknader. SME-företagens perspektiv togs också upp av FMVs Joakim Wallin ”vi måste hitta ny verktyg tex att kräva att viss andel av upphandlingarna går till SME:er.