2016.12.19

Nytt förslag: Försvaret tar över logistiken

FÖRSVAR. Ansvaret för drift och underhåll av materiel ska flyttas tillbaka till Försvarsmakten, föreslår regeringens utredare. Målet är att få en tydligare ledning och att ge bättre förutsättningar för krigsförbanden.

Utredningen skickas nu ut på remiss och därefter ska regeringen återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Läs mer här.