2016.11.30

SME-D deltagit i uppbyggnad av Business Swedens hemsida

Syftet är att publicera information om kommande upphandlingar på strategiskt utvalda marknader. En första version är nu publicerad. Du hittar den här.