2016.09.23

Advenica har vunnit en strategiskt viktig order från en EU-nation

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har mottagit en order på cross-domain lösningen SecuriCDS DD1000A. Produkten är en högassuranslösning som säkerställer enkelriktad datatrafik. Ordern är strategiskt viktig för Advenica då kunden är ny och beställer en av bolagets senast utvecklade lösningar.

Den nya kunden, som utgörs av regeringen i en EU-nation, har efter noggrann utvärdering beslutat att beställa cross-domain lösningen SecuriCDS DD1000A av Advenica. Ordern bevisar ännu en gång Advenicas konkurrenskraft när det gäller att erbjuda och leverera informationssäkerhetslösningar till de mest krävande kunderna.

“Vi är mycket stolta över att ha mottagit denna order från en mycket kunnig och kompetent kund. Vi ser att vår ansträngning när det gäller att säkerställa såväl god funktion som assurans har varit avgörande för att vinna detta förtroende. Vår position på den europeiska IT-säkerhetsmarknaden förstärks ytterligare i och med denna order”, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

Datadioden, SecuriCDS DD1000A, säkerställer enkelriktad datatrafik, det vill säga att data endast kan passera i en riktning och därmed hindras känslig information från att färdas i motsatt riktning. Lösningen möter de krav som många organisationer har på sig att säkerställa både konfidentialitet och integritet i informationsutbyten på olika säkerhetsnivåer.

För ytterligare information, vänligen kontakta : Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com