2016.05.25

Frågestund med Salestrand

Frågor som berördes var bland annat SME-företagens utmaningar och möjligheter inom upphandling, kompetensförsörjning och forskning.