2016.03.08

SME-D välkomnar Engvall Security AB som ny medlem!

Den primära marknaden är den försvarsrelaterade marknaden med huvudkunder som Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Engvall Security AB arbetar även inom, och har erfarenhet av, uppdrag inom handel, industri, bank och finans, sjukvård, kommuner samt andra myndigheter.

Läs gärna mer om företaget på Engvall Security ABs hemsida.